Cổng gỗ Teak
Sàn gỗ ngoài trời
Sàn gỗ Teak ngoài trời

SÀN GỖ TEAK NGOÀI TRỜI

 • Gỗ Teak Lào | Việt Nam
 • Tuổi gỗ: 20 – 50 năm
 • Tỷ lệ lỗi: 85% – 95%
 • Bề mặt: Dầu Gori – Nhập khẩu Đan Mạch
 • Bảo hành: 02 năm
XEM NGAY

SÀN GỖ TẦN BÌ BIẾN TÍNH

 • Gỗ Tần Bì biến tính – Nhập khẩu Phần Lan
 • Độ ẩm: 0% – 5% nước
 • Bề mặt: Dầu Gori – Nhập khẩu Đan Mạch
 • Bảo hành: 02 năm
XEM NGAY
Sàn gỗ Tần bì biến tính
Sàn gỗ Thermo Ash
Sàn gỗ Tần bì biến tính
Sàn gỗ Thông biến tính
Sàn gỗ Teak Decking
Sàn gỗ thông ngoài trời

SÀN GỖ THÔNG BIẾN TÍNH

 • Gỗ Thông biến tính – Nhập khẩu Phần Lan
 • Độ ẩm: 0% – 5% nước
 • Bề mặt: Dầu Gori – Nhập khẩu Đan Mạch
 • Bảo hành: 02 năm
XEM NGAY

VỈ GỖ TEAK

 • Gỗ Teak Lào | Việt Nam
 • Vỉ nhựa Composite
 • Bề mặt: Lau dầu Gori – Nhập khẩu Đan Mạch
 • Bảo hành: 02 năm
XEM NGAY
Vỉ gỗ Teak
Vỉ gỗ tần bì biến tính
Vỉ gỗ Teak ngoài trời