Sàn gỗ Teak ngoài trời

1.600.000 2.500.000 

Nguồn gốc gỗ: Gỗ Teak Lào, có tuổi gỗ từ 30 – 50 năm

Độ ẩm: Nhỏ hơn 20% nước

Tỷ lệ bám giác: 5% – 7%

Bề mặt: Lau dầu chuyên dụng ngoài trời của Đức hoặc Đan Mạch

Xóa