Sàn gỗ Chò Chỉ

1.600.000 

Ván sàn Chò chỉ ngoài trời được sản xuất theo tiêu chuẩn Nhật Bản

Nguồn gốc gỗ: Gỗ Chò chỉ Lào, có tuổi gỗ từ 50 – 70 năm

Độ ẩm: Nhỏ hơn 20% nước

Tỷ lệ bám giác: 5% – 7%

Bề mặt: Lau dầu chuyên dụng ngoài trời của Đức hoặc Đan Mạch